Oświata i wychowanie


Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola

19‑07‑2023 11:45:02
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gomunice

31‑01‑2023 09:41:33

L.p.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

          Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

03.04.2023r.

od godz. 8.00 

14.04.2023r.

do godz.15.00

08.05.2023r.

od godz. 8.00

12.05.2023r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

17.04.2023r.       

21.04.2023r.

15.05.2023r. 19.05.2023 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

21.04.2023r.

godz. 12.00

22.05.2023r.

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

21.04.2023r.

od godz. 12.00         

05.05.2023r

do godz. 15.00

22.05.2023r.

od godz. 12.00       

26.05.2023r.

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

08.05.2023r.

godz. 12.00

29.05.2023r.

godz. 15.00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gomunice

31‑01‑2023 09:36:48

L.p.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

   1.

 

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

13.02.2023r.

od  godz.  8.00

24.02.2023r.

do godz. 15.30

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

27.02.2023r.

od godz. 8.00 

17.03.2023r.

do godz.15.00

11.04.2023r.

od godz. 12.00

17.04.2023r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

20.03.2023r.

24.03.2023r.

18.04.2023r.

21.04.2023r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

24.03.2023r.

do godz. 12.00

21.04.2023r.

do godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

24.03.2023r.

od godz. 12.00

07.04.2023r.

do godz. 15.00

21.04.2023r.

od godz. 12.00

28.04.2023r.

do godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

11.04.2023r.

do godz. 12.00

04.05.2023r.

do godz. 12.00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gomunice

31‑01‑2022 14:38:09

L.p.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

          Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

04.04.2022r.

od godz. 8.00 

15.04.2022r.

do godz.15.00

09.05.2022r.

od godz. 8.00

13.05.2022r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.04.2022r.       

22.04.2022r.

16.05.2022r. 20.05.2022 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

25.04.2022r.

godz. 12.00

23.05.2022r.

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

25.04.2022r.

od godz. 12.00         

06.05.2022r

do godz. 15.00

23.05.2022r.

od godz. 12.00       

27.05.2022

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

09.05.2022r.

godz. 12.00

30.05.2022r.

godz. 15.00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gomunice

31‑01‑2022 14:34:09

L.p.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

   1.

 

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

14.02.2022r.

od  godz.  8.00

25.02.2022r.

do godz. 15.30

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

28.02.2022r.

od godz. 8.00 

18.03.2022r.

do godz.15.00

19.04.2022r.

od godz. 12.00

29.04.2021r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

21.03.2022r.

01.04.2022r.

29.04.2022r.

04.05.2022r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

04.04.2022r.

do godz. 12.00

04.05.2022r.

godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

04.04.2022r.

od godz. 12.00

15.04.2022r.

do godz. 15.00

04.05.2022r.

od godz. 12.00

13.05.2022r.

do godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

19.04.2022r.

do godz. 12.00

16.05.2022r.

do godz. 12.00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do szkoły/przedszkola

16‑08‑2021 13:49:35
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gomunice

29‑01‑2021 13:27:30

L.p.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

          Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

01.04.2021r.

od godz. 8.00 

17.04.2021r.

do godz.15.00

06.05.2021r.

od godz. 8.00

12.05.2021r.

do godz. 15.00

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

19.04.2021r.       

26.04.2021r.

13.05.2021r. 17.05.2021 r.

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

27.04.2021r.

godz. 12.00

19.05.2021r.

godz. 12.00

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

28.04.2021r.

od godz. 12.00         

07.05.2021r

do godz. 15.00

20.05.2021r.

od godz. 12.00       

24.05.2021r

do godz. 15.00

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

10.05.2021r.

godz. 12.00

25.05.2021r.

godz. 15.00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Gomunice

29‑01‑2021 13:24:01

L.p.

Rodzaj czynności

Termin  w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

 

   1.

 

Składanie przez rodziców Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego

15.02.2021r.

od  godz.  8.00

26.02.2021r.

do godz. 15.30

 

2.

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków  lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

01.03.2021r.

od godz. 8.00 

19.03.2021r.

do godz.15.00

20.04.2021r.

od godz. 12.00

29.04.2021r.

do godz. 15.00

3.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 

23.03.2021r.

01.04.2021r.

30.04.2021r.

07.05.2021r.

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i listy kandydatów niezakwalifikowanych

08.04.2021r.

do godz. 12.00

11.05.2021r.

godz. 12.00

5.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

08.04.2021r.

od godz. 12.00

  22.04.2021r.

do godz. 15.00

11.05.2021r.

od godz. 12.00

14.05.2021r.

do godz.15.00

6.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych  

  23.04.2021r.

do godz. 12.00

17.05.2021r.

do godz. 12.00

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

26‑08‑2020 09:02:46
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Krzysztof Radczyc
email: radczyck@gomunice.pl
, w dniu:  26‑08‑2020 08:47:23
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Anna Łuczak
email: luczaka@gomunice.pl
, w dniu:  26‑08‑2020 08:47:23
Data ostatniej aktualizacji:
19‑07‑2023 11:46:43
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie