Spis i rejestr wyborców


Spis wyborców

Spis wyborców sporządza się w Urzędzie Gminy, najpóźniej w 14 dniu przed dniem wyborów, na podstawie stałego rejestru wyborców, prowadzonego na zasadach określonych w przepisach ustawy - Ordynacja Wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Wyborca może być wpisany tylko do jednego spisu.
Spis wyborców dzieli się na część A i część B. Część A spisu obejmuje obywateli polskich. Część B spisu obejmuje obywateli Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, którym przysługuje prawo wybierania.


Rejestr wyborców

Stały rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze Gminy, którym przysługuje prawo wybierania. Jest on udostępniany na pisemny wniosek wyborcy, do wglądu w Urzędzie Gminy. Rejestr wyborców prowadzi na bieżąco gmina jako zadanie zlecone.
Rejestr wyborców służy do sporządzania spisów wyborców dla wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej, dla wyborów do Sejmu i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyborów do Parlamentu Europejskiego, dla wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, dla wyboru wójta, burmistrza i prezydenta miasta, a także do sporządzania spisów osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym oraz lokalnym.

Informacja wytworzona przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  29‑09‑2009 10:29:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  29‑09‑2009 10:29:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑05‑2011 15:41:32
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie