Gospodarka odpadami


Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice za rok 2017

07‑05‑2018 11:27:04
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice za rok 2016

28‑04‑2017 14:07:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Gomunice za rok 2015

28‑04‑2016 14:06:38

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. jedn. Dz.U.z 2013r. poz.1399 ze zm) jednym z zadań Gminy jest dokonanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXVII/224/2017 Rady Gminy Gomunice z dnia 10 listopada 2017r.

10‑11‑2017 13:17:15

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gomunice.

Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r.

Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXXIII/199/2017 Rady Gminy Gomunice z dnia 9 czerwca 2017r.

09‑06‑2017 13:14:34

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr XXV/147/2016 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 października 2016r.

25‑10‑2016 13:05:50

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice oraz ustalenia stawki tej opłaty.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr X/50/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 25 czerwca 2015r.

14‑07‑2015 12:55:30

w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IX/43/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 15 maja 2015r.

14‑07‑2015 12:51:10

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała Nr IX/42/2015 Rady Gminy Gomunice z dnia 15 maja 2015r.

14‑07‑2015 12:48:11

w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
Pobierz załącznik

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 13 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kubicz , w dniu:  12‑09‑2013 11:54:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  12‑09‑2013 11:54:00
Data ostatniej aktualizacji:
07‑05‑2018 11:28:23
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie