zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków


Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gomunice

03‑08‑2021 12:54:26

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie Gminy Gomunice na okres 3 lat od dnia 31 lipca 2021r. do dnia 30 lipca 2024r.

Taryfa została zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu (znak PO.RZT.70.205.2021/D/MZ z dnia 28 czerwca 2021r.).

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

01‑02‑2022 07:14:55

Uchwała nr XXXIX/228/21 Rady Gminy Gomunice z dnia 27 października 2021r. w sprawie uchwalenia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków

25‑05‑2018 11:53:49
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że od dnia 25.05.2018r.:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Gomunice
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora: Tomasz Nowicki, e-mail: iod@ug.gomunice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji,a także w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, zgodnie ze szczególnymi ustawami kompetencyjnymi na podstawie:
a) ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz.U.z 2017r.,poz.328 z późn.zm.)
b) Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.(Dz.U. z 2018r.poz.1025).
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi administratorowi kontakt z wnioskodawcą w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.
a) przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prowadzonego postępowania zgodnie z z przepisami kompetencyjnymi szczególnymi i jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
6.  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7.  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z powszechnie  obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych - wywóz fekalii

25‑05‑2018 12:05:16
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2, rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że od dnia 25.05.2018r.:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest  Wójt Gminy Gomunice
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora: Tomasz Nowicki, e-mail: iod@ug.gomunice.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu podjęcia działań zmierzających do zawarcia umowy oraz jej realizacji, a także w celu wykonania określonych prawnie obowiązków i zadań realizowanych dla dobra publicznego, zgodnie ze szczególnymi ustawami kompetencyjnymi na podstawie:
a) ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U.z 2017r. poz.1289 z późn.zm.)
b) ustawy z 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U.z 2018r.poz.799 z późn.zm.)
c) ustawy z dnia 20 lipca 2017r.Prawo Wodne (Dz.U.z 2017r. poz.1566 z późn.zm.)
d) Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964r.(Dz.U. z 2018r.poz.1025).
4. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa. Podanie adresu e-mail i numeru telefonu jest dobrowolne, lecz ich podanie ułatwi administratorowi kontakt z wnioskodawcą w celu zawarcia i realizacji przedmiotowej umowy.
5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych Osobowych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, chyba, że ADO może przetwarzać dane na podstawie szczególnych przepisów prawa, tj.
a) przetwarzanie jest niezbędne do prowadzenia postępowania/ wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą,
b) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz prowadzonego postępowania zgodnie z z przepisami kompetencyjnymi i jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane zgodnie z powszechnie  obowiązującymi przepisami i wewnętrznymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.

 

Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  15‑06‑2018 14:01:22
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  15‑06‑2018 14:01:22
Data ostatniej aktualizacji:
03‑08‑2021 13:00:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie