Podatki i opłaty lokalne


Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2018

na terenie gminy Gomunice

Wyszczególnienie

jednostka

Wartość podatku

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części

1 m 2

0,72 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

1 m 2

18,54 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

1 m 2

10,30 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

1 m 2

4,59 zł

Pozostałe budynki, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m 2

4,12 zł

Od budowli (od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. ust. 3 - 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i lokalnych)

wartość budowli

2 %

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1 m 2

0,88 zł

Powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

1 ha

4,52 zł

Powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m 2

0,08 zł

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 m 2 2,95 zł
 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU
ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2018 ROK

 
Rodzaj podatku Stawka podatku
Podatek rolny (z ha przeliczeniowego) 131,2250 zł
Podatek rolny (do 1 ha) 262,4500 zł
Podatek leśny 43,3532 zł DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2016 r. 2 577,00 zł


 

Numer konta bankowego: ESBANK Bank Spółdzielczy w Radomsku
Filia w Gomunicach
63 8980 0009 2003 0017 5564 0023


Informacje i deklaracje do pobrania

Stawki podatku od nieruchomości w 2018r.

06‑12‑2017 09:46:26
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2017r.

12‑12‑2016 12:07:51
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała w sprawie wzorów informacji i deklaracji

13‑12‑2016 13:55:42
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek - Ewidencja podatkowa

29‑11‑2018 12:49:41
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt - Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

08‑11‑2013 07:39:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

20‑01‑2016 08:41:24
Wójt Gminy Gomunice informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, mające wpływ na wysokość wymiaru podatku.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

02‑09‑2013 09:25:29
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Ogłoszenie - Stawka zwrotu podatku akcyzowego 2018r

09‑01‑2018 08:00:05

OGŁOSZENIE

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:
że producenci rolni będą mogli składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej do wójta, burmistrza (prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów będących w posiadaniu lub współposiadaniu tego producenta rolnego (w tym dzierżawcy) w dwóch terminach, tj.:

 

- od 1 lutego 2018 r. do 28 lutego 2018 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) dokumentującymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 sierpnia 2017 r. do 31 stycznia 2018 r.,
- od 1 sierpnia 2018 r. do 31 sierpnia 2018 r. - wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2018 r. do 31 lipca 2018 r.

Rada Ministrów określiła stawkę zwrotu podatku akcyzowego na 2018 r. od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w wysokości 1,00 zł od 1 litra oleju.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
- 3 - 30 kwietnia 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie,
- 1 - 31 października 2018 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie,
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2018 r. wyniesie 86,00 zł.

Źródło: www.minrol.gov.pl

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2015 r

31‑12‑2015 12:08:48
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
89KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 20 Numer strony: 1  2  
Informacja wytworzona przez:
Anna Skalik tel.:(+48) 44 684 02 45 wew.218 , w dniu:  18‑03‑2009 15:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  18‑03‑2009 15:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
06‑12‑2017 09:53:39
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie