Podatki i opłaty lokalne


Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2024

na terenie gminy Gomunice

Wyszczególnienie

jednostka

Wartość podatku

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części

1 m 2

1,01 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

1 m 2

26,68 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

1 m 2

14,55 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

1 m 2

6,24 zł

Pozostałe budynki, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m 2

5,92 zł

Od budowli (od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. ust. 3 - 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i lokalnych)

wartość budowli

2 %

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1 m 2

1,22 zł

Powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

1 ha

6,15 zł

Powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m 2

0,12 zł

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 m 2 4,11 zł
 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU
ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2024 ROK

 
Rodzaj podatku Stawka podatku
Podatek rolny (z ha przeliczeniowego) 224,0750 zł
Podatek rolny (do 1 ha) 448,1500 zł
Podatek leśny 72,0346 zł DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2022 r. 5 549,00 zł


 

Numer konta bankowego: PKO Bank Polski SA
85 1020 3916 0000 0902 0298 0530


Informacje i deklaracje do pobrania

Stawki podatku od środków transportowych w 2024r.

12‑12‑2023 12:19:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2024r.

10‑01‑2023 10:21:16
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od środków transportowych w 2023r.

10‑01‑2023 10:16:39
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
288KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie

Stawki podatku od środków transportowych w 2022r.

06‑12‑2021 12:07:04
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od środków transportowych w 2021r.

02‑02‑2021 10:45:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od środków transportowych w 2020r.

19‑12‑2019 08:39:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2022r.

06‑12‑2021 12:04:08
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2021r.

02‑02‑2021 10:42:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2020r.

19‑12‑2019 08:32:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 30 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Anna Skalik tel.:(+48) 44 684 02 45 wew.218 , w dniu:  18‑03‑2009 15:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  18‑03‑2009 15:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
12‑12‑2023 12:27:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie