Podatki i opłaty lokalne


Stawki podatku od nieruchomości obowiązujące w roku 2021

na terenie gminy Gomunice

Wyszczególnienie

jednostka

Wartość podatku

Powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych lub ich części

1 m 2

0,78 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych
z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej

1 m 2

20,42 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym

1 m 2

11,34 zł

Powierzchnia użytkowa budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń

1 m 2

5,05 zł

Pozostałe budynki, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m 2

4,53 zł

Od budowli (od wartości ustalonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. ust. 3 - 7 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 roku o podatkach i lokalnych)

wartość budowli

2 %

Powierzchnia gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków

1 m 2

0,97 zł

Powierzchnia gruntów pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych

1 ha

4,97 zł

Powierzchnia gruntów pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

1 m 2

0,11 zł

Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego 1 m 2 3,28 zł
 

WYSOKOŚĆ STAWEK PODATKU
ROLNEGO I LEŚNEGO NA 2021 ROK

 
Rodzaj podatku Stawka podatku
Podatek rolny (z ha przeliczeniowego) 146,3800 zł
Podatek rolny (do 1 ha) 292,7500 zł
Podatek leśny 43,3000 zł DOCHÓD Z GOSPODARSTWA ROLNEGO

Dochód z gospodarstwa rolnego w 2019 r. 3 244,00 zł


 

Numer konta bankowego: PKO Bank Polski SA
85 1020 3916 0000 0902 0298 0530


Informacje i deklaracje do pobrania

Stawki podatku od środków transportowych w 2021r.

02‑02‑2021 10:45:36
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od środków transportowych w 2020r.

19‑12‑2019 08:39:19
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2021r.

02‑02‑2021 10:42:30
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2020r.

19‑12‑2019 08:32:03
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2018r.

06‑12‑2017 09:46:26
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Stawki podatku od nieruchomości w 2017r.

12‑12‑2016 12:07:51
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Uchwała w sprawie wzorów informacji i deklaracji

13‑12‑2016 13:55:42
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Wniosek - Ewidencja podatkowa

29‑11‑2018 12:49:41
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Projekt - Uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2014 r.

08‑11‑2013 07:39:34
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące od 1 stycznia 2016r.

20‑01‑2016 08:41:24
Wójt Gminy Gomunice informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, mające wpływ na wysokość wymiaru podatku.
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Liczba komunikatów: 24 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Anna Skalik tel.:(+48) 44 684 02 45 wew.218 , w dniu:  18‑03‑2009 15:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  18‑03‑2009 15:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
02‑02‑2021 10:49:41
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie