Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gomunicach
ul. Armii Krajowej 30
97-545 Gomunice

NIP: 772-209-08-84
REGON: 590786199


Adresy Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP:

  • /gops_gomunice/SkrytkaESP

 

 

Świadczenia rodzinne, Świadczenia wychowawcze 500+, Fundusz alimentacyjny, Dodatek mieszkaniowy

Anna Mielczarek

tel.: (+48) 44 684 24 85 w. 252
tel.: (+48) 44 685 02 45 w. 252

Dodatek osłonowy

Aneta Pawelec

tel.: (+48) 44 684 24 85 w. 251
tel.: (+48) 44 685 02 45 w. 251

Pomoc społeczna

Agnieszka Płomińska - st. pracownik socjalny, Karta Dużej Rodziny

tel.: (+48) 44 684 24 85 w. 253
tel.: (+48) 44 685 02 45 w. 253

Ewelina Skalik - pracownik socjalny, Stypendia

tel.: (+48) 44 684 24 85 w. 253
tel.: (+48) 44 685 02 45 w. 253

Aneta Śmiechowicz - st. pracownik socjalny, Przemoc w rodzinie

tel.: (+48) 44 684 24 85 w. 254
tel.: (+48) 44 685 02 45 w. 254


fax: (+48) 44 684 24 85 w. 231
fax: (+48) 44 685 02 45 w. 231


Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
Agata Odolińska


Inspektor Ochrony Danych
Tomasz Nowicki
e-mail: iod@gops.gomunice.pl

 

Pracownik socjalny

Obsługiwany teren

Agnieszka Płomińska

Kletnia, Kocierzowy, Wąglin, Piaszczyce, Karkoszki, Borowiecko-Kolonia

Ewelina Skalik

Wojciechów, Gomunice

Aneta Śmiechowicz

Chrzanowice, Chruścin, Pirowy, Pudzików, Gertrudów, Hucisko, Słostowice, Paciorkowizna 

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania własne i zadania zlecone w zakresie ustalonym ustawami i aktami wykonawczymi do ustaw oraz uchwałami Rady Gminy i Wójta Gminy Gomunice. Do zadań tych należy w szczególności:

  1. Przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń z zakresu pomocy społecznej m.in. zasiłków stałych, okresowych, celowych i innych.
  2. Świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.
  3. Udzielanie pomocy w formie posiłków, schronienia, leków i niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym.
  4. Praca socjalna.
  5. Przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych.
  6. Wydawanie żywności w ramach programu FEAD.
  7. Pozyskiwanie środków z EFS.
 

Do wydawania indywidualnych decyzji administracyjnych w sprawach należących do przedmiotu wszystkich działań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach upoważniony jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gomunicach.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej załatwia sprawy w oparciu o Kodeks Postępowania Administracyjnego z uwzględnieniem szczegółowych unormowań wynikających z ustawy o pomocy społecznej.

Klauzula informacyjna dla klientów GOPS w Gomunicach w związku z ochroną danych osobowych

02‑07‑2018 13:54:45
Liczba pobrań
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Agata Odolińska , w dniu:  16‑03‑2009 00:24:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  16‑03‑2009 00:24:00
Data ostatniej aktualizacji:
25‑01‑2023 12:24:09
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie