Obwieszczenia


Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
329KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 12 grudnia 2018 r, znak: WOOŚ.420.183.2018.MGr.2
17‑12‑2018 14:04:06
o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia " Rozbudowa drogi Krajowej nr 91 (km 0+000 do km 71+908 z wyłaczeniem odcinka od km 12+959 do km 21+152) oraz obwodnicy Radomska DK42/DK91, obwodnicy Kamieńska, Rozprzy i Srocka w ciagu DK91" na środowisko.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
823KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 17.12.2018 r. znak: KS.6733.10.2018.05 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
17‑12‑2018 10:21:50

budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia terenu przy ul. Piłsudskiego w miejscowości Gomunice, gm. Gomunice, działka Nr ewid. 424/6 (obręb Gomunice)

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
406KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 28.11.2018 r. znak: KS.6733.10.2018.04 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
29‑11‑2018 12:26:38

budowie linii kablowych oświetlenia terenu, przewidzianego do realizacji: w miejscowości Gomunice ul. Piłsudskiego, gm. Gomunice, działka Nr ewid. 424/6 (obręb Gomunice).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
416KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 29.11.2018 r. znak: KS.6220.2.2018.16 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie:
29‑11‑2018 12:00:42

Instalacji do przetwarzania w tym odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz do zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne na działkach nr 408/4, 409/4, 410/4, 411/4 i 412/4 obręb geodezyjny Piaszczyce, gm. Gomunice”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
479KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 13.11.2018 r znak KS.6220.2.2018.13 o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:
13‑11‑2018 15:27:28
Instalacja do przetwarzania w tym odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz do zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne w m. Marianka 7B na działkach nr 408/4, 409/4, 410/4, 411/4 i 412/4 obręb geodezyjny Piaszczyce, gm. Gomunice”
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
431KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 8.10.2018 r. znak: KS.6733.08.2018.07 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
08‑10‑2018 12:38:13

budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego ul. Transportowa i ul. Kwiatowa w miejscowości Paciorkowizna, gm. Gomunice, działki Nr ewid. 427/4, 427/12, 437 i 438 (obręb Słostowice).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
412KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z 8 października 2018 r o wyłożeniu do publicznego wglądu i możliwościach zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz uzgodnieniami realizacji przedsięwzięcia polegajacego na budowie: :
08‑10‑2018 12:21:46

Instalacji do przetwarzania w tym odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz do zbierania i transportu odpadów innych niż niebezpieczne na działkach nr 408/4, 409/4, 410/4, 411/4 i 412/4 obręb geodezyjny Piaszczyce, gm. Gomunice”.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
565KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 28.09.2018 r. znak: KS.6733.09.2018.05 o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na:
28‑09‑2018 12:23:02

budowie elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego przy ul. Sikorskiego w miejscowości Chrzanowice, gm. Gomunice, działka Nr ewid. 2236 (obręb Chrzanowice).

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
412KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 21.08.2018 r znak KS.6733.09.2018.02 o wszczęciu postępowania o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:
24‑08‑2018 12:23:28

budowie energetycznej linii kablowej oświetlenia ulicznego w miejscowości Chrzanowice ul. Sikorskiego, gm. Gomunice, działka Nr ewid. 2236 (obręb Chrzanowice).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
411KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 210 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 21
Informacja wytworzona przez:
Joanna Gorzyńska , w dniu:  28‑09‑2009 10:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  28‑09‑2009 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
17‑12‑2018 14:12:58
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie