Obwieszczenia


Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice z dnia 14.04.2021r.
14‑04‑2021 19:21:41

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
305KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
586KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy nr KS.6733.2.2021.07 z dnia 06.04.2021r.
06‑04‑2021 13:36:14

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
nr KS.6733.2.2021 z dnia 06.04.2021 r. dla PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 21A, Oddział Łódź 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58 dla inwestycji polegającej na : ,, Budowie kontenerowej ( wewnętrznej ) stacji transformatorowej SN/nN; linii kablowych nN-0,4 kV i SN-15 kV wraz z rurami 4x ø 40/3,7 dla telemechaniki systemu energetycznego; złącz kablowych nN 0,4 kV; przebudowie linii napowietrznej nN-0,4 kV w zakresie: demontaż istniejących słupów i linii napowietrznych nN; wymiany słupów nN, montaż nowych słupów nN i linii napowietrznych nN ‘’, przewidzianej do realizacji na : ul. Wojska Polskiego, Kilińskiego, Piłsudskiego, Słowackiego w miejscowości Gomunice  gmina Gomunice, działki o nr ewid.  180/3, 180/4, 180/5, 181, 159, 145, 164/1, 150/4, 129/3, 179/8 obręb Gomunice gmina Gomunice.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
367KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Decyzja - zezwolenie Wójta Gminy Gomunice nr KS.6233.1.2021
31‑03‑2021 15:00:10
Wójt Gminy Gomunice postanawia zezwolić Panu Krzysztofowi Kukulskiemu prowadzącemu firmę Usługi Asenizacyjne ,,KUKUŚ ’’ , Krzemieniewice 2,  97-350 Gorzkowice, NIP 771-256-24-88, REGON 388297829, zwanej w dalszej części ,,Przedsiębiorcą”, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Gomunicezezwolić Panu Krzysztofowi Kukulskiemu prowadzącemu firmę Usługi Asenizacyjne ,,KUKUŚ ’’ , Krzemieniewice 2,  97-350 Gorzkowice, NIP 771-256-24-88, REGON 388297829, zwanej w dalszej części ,,Przedsiębiorcą”, na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z terenu gminy Gomunice
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
304KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice nr KS.6733.1.2021.05 z dnia 11.03.2021r.
11‑03‑2021 14:22:24

zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym
nr KS.6733.1.2021.04 z dnia 11.03.2021 r. dla  PKP Polskie Linie Kolejowe Spółka Akcyjna 03-734 Warszawa, ul. Targowa 74 dla inwestycji polegającej na : ,, Budowie linii zasilającej obiekt radiokomunikacyjny ORx001-177616-XXX-01/10013_LE1_Gomunice_514 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS ‘’  działka nr ewid. 177/11 obręb Gomunice gmina Gomunice.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
311KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Kamieńska nr IOŚ.6220.1.2020.IU z dnia 25.02.2021r.
02‑03‑2021 11:44:06
zawiadomienie stron  postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie parku solarnego o mocy do 200 MW wrazze stacją przesyłową WN, kontenerowymi stacjami dystrybucyjnymi, elektroenergetycznymi liniami kablowymi SN, NN i przewodami komunikacyjnymi w miejscowości Pytowice na działkach nr ewid. 297, 298/3, 303/05, 305/1, 309/1 obr. Pytowice fmina Kamieńsk o przedłożeniu uzupełnionego raportu oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia oraz o ponownym wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z prośbą o uzgodnienie warunków realizacji ww. przedsięwzięcia.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
559KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice nr KS. 6220.5.2019.2020.2021.43 z dnia 22.02.2021r..pdf
23‑02‑2021 16:11:58

o zebraniu wszystkich dowodów i materiałów w sprawie o wydanie  decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.,, Instalacja do przetwarzania w tym odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz do zbierania   i transportu odpadów innych niż niebezpieczne oraz odpadów niebezpiecznych na działkach nr 408/5, 409,5, 410/5, 411/5 i 412/5 obręb geodezyjny Piaszczyce, gm. Gomunice.”

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
387KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Burmistrza Miasta Kamieńska nr IOŚ.6220.1.2020.IU z dnia 16.02.2021
19‑02‑2021 13:46:23
o zgromadzeniu materiału dowodowego, umożliwiającego wydanie orzeczenia kończącego postępowanie wynikające z wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie parku solarnego o mocy 200 MW wraz ze stacją przesyłową WN, kontenerowymi stacjami dystrybucyjnymi, elektroenergetycznymi liniami kablowymi SN, NN i przewodami komunikacyjnymi w miejscowości Pytowice na działkach nr ewid. 297, 298/3, 303/5, 305/1, 309/1 obr. Pytowice gmina Kamieńsk.
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
1MB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Wójta Gminy Gomunice nr KS.6733.1.2021 z dnia 9 lutego 2021r.
09‑02‑2021 14:53:37

 o wszczęciu postępowania  w sprawie wydania decyzji o ustaleniu inwestycji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla inwestycji polegającej na  –  ,, Budowie linii zasilającej obiekt radiokomunikacyjny ORx001-177616-XXX-01/10013_LE1_Gomunice_514 sieci łączności bezprzewodowej ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS ‘’  działka nr ewid. 177/11 obręb Gomunice gmina Gomunice.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
252KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Obwieszczenie Marszałka Województwa Łódzkiego z dnia 01.02.2021
02‑02‑2021 07:59:49
o podaniu do publicznej wiadomości informacji o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie podziału województwa ł.ódzkiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
655KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 284 Numer strony: 1  2  3  4  5  .. 29
Informacja wytworzona przez:
Joanna Gorzyńska , w dniu:  28‑09‑2009 10:04:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  28‑09‑2009 10:04:00
Data ostatniej aktualizacji:
14‑04‑2021 19:22:27
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie