Deklaracje


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format PDF

21‑09‑2017 11:10:30

Deklaracja w formacie PDF, którą po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu właściciele nieruchomości mogą złożyć w Urzędzie Gminy Gomunice.

Deklaracja obowiązuje od: 2017-01-01

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (domki letniskowe) - format PDF

21‑09‑2017 11:13:30

Deklaracja w formacie PDF, którą po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu właściciele nieruchomości mogą złożyć w Urzędzie Gminy Gomunice.
Deklaracja dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - eDeklaracja

21‑09‑2017 11:34:03

Deklarację można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gomunice w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem: http://www.peup.pl/katalogstartk.seam?id=13417.
Deklaracja przesyłana w wersji elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego, kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz.235).

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format XML

21‑09‑2017 11:35:46

Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji w formacie XML dostępny jest pod adresem: 

 

 

Dotyczy: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
ID wzoru: 3936
Nr wzoru: 2017/02/07/3936
Link: http://crd.gov.pl/wzor/2017/02/07/3936/
Plik XML: http://crd.gov.pl/wzor/2017/02/07/3936/wyroznik.xml
Plik XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2017/02/07/3936/schemat.xsd
Plik XSL: http://crd.gov.pl/wzor/2017/02/07/3936/styl.xsl
 

 

Dotyczy: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
ID wzoru: 4014
Nr wzoru: 2017/03/03/4014
Link: http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/03/4014/
Plik XML: http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/03/4014/wyroznik.xml
Plik XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/03/4014/schemat.xsd
Plik XSL: http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/03/4014/styl.xsl

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Ewa Kubicz , w dniu:  21‑09‑2017 08:58:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kubicz , w dniu:  21‑09‑2017 08:58:28
Data ostatniej aktualizacji:
21‑09‑2017 12:07:28
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive