Deklaracje


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązuje od dnia 11 marca 2020r. - format PDF

11‑03‑2020 11:24:08

Deklaracja w formacie PDF, którą po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu można złożyć w Urzędzie Gminy Gomunice.

Deklaracja obowiązuje od dnia 11 marca 2020r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywała od dnia 1 stycznia 2017r. do 10 marca 2020r. - format PDF

21‑09‑2017 11:10:30

Deklaracja w formacie PDF, którą po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu można złożyć w Urzędzie Gminy Gomunice.

Deklaracja obowiązywała od dnia 1 stycznia 2017r. do 10 marca 2020r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (domki letniskowe) - format PDF

21‑09‑2017 11:13:30

Deklaracja w formacie PDF, którą po wydrukowaniu, wypełnieniu i podpisaniu właściciele nieruchomości mogą złożyć w Urzędzie Gminy Gomunice.
Deklaracja dla nieruchomości, na której znajdują się domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku. W przypadku posiadania przez właściciela więcej niż jednej takiej nieruchomości należy deklarację złożyć odrębnie dla każdej nieruchomości.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - eDeklaracja

21‑09‑2017 11:34:03

Deklarację można złożyć za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Gminy Gomunice w formie elektronicznej poprzez wypełnienie formularza znajdującego się pod adresem: https://gwgomunice.peup.pl/katalogstartk.seam?id=13417&trejId=359.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.

Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - format XML

11‑03‑2020 11:35:46

Układ informacji i powiązań między danymi deklaracji w formacie XML dostępny jest pod adresem: 

 

 

[Aktualny] obowiązuje od dnia 11 marca 2020r.
Dotyczy: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa: Uchwała Rady Gminy Gomunice Nr XX/103/20 z dnia 30 stycznia 2020r. zmieniająca uchwałę nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice
ID wzoru: 9281
Nr wzoru: 2020/04/14/9281
Link: http://crd.gov.pl/wzor/2020/04/14/9281/
Plik XML: http://crd.gov.pl/wzor/2020/04/14/9281/wyroznik.xml
Plik XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2020/04/14/9281/schemat.xsd
Plik XSL: http://crd.gov.pl/wzor/2020/04/14/9281/styl.xsl
 

 

[Nieaktualny] obowiązywał od dnia 1 stycznia 2017r. do dnia 10 marca 2020r.
Dotyczy: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Podstawa: Uchwała Rady Gminy Gomunice Nr XXV/148/2016 z dnia 25 października 2016r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/184/2013 Rady Gminy Gomunice z dnia 17 września 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Gomunice
ID wzoru: 3936
Nr wzoru: 2017/02/07/3936
Link: http://crd.gov.pl/wzor/2017/02/07/3936/
Plik XML: http://crd.gov.pl/wzor/2017/02/07/3936/wyroznik.xml
Plik XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2017/02/07/3936/schemat.xsd
Plik XSL: http://crd.gov.pl/wzor/2017/02/07/3936/styl.xsl
 

 

[Aktualny]  
Dotyczy: Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku
Podstawa: Uchwała Rady Gminy Gomunice Nr IX/43/2015 z dnia 15 maja 2015r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
ID wzoru: 4014
Nr wzoru: 2017/03/03/4014
Link: http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/03/4014/
Plik XML: http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/03/4014/wyroznik.xml
Plik XSD: http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/03/4014/schemat.xsd
Plik XSL: http://crd.gov.pl/wzor/2017/03/03/4014/styl.xsl

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  21‑09‑2017 08:58:28
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Ewa Kubicz , w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
11‑03‑2020 11:29:04
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive