Struktura UrzęduWÓJT GMINY GOMUNICE

PAWEŁ OLEJNICZAK

I piętro pokój nr 110

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45, w. 210
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

SEKRETARZ GMINY

ANETA SZCZEPOCKA

I piętro pokój nr 112

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 215
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl
 

KIEROWNIK REFERATU ORGANIZACYJNEGO

ANNA ŁUCZAK

I piętro - pokój nr 109

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 210
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl
 

REFERAT ORGANIZACYJNY

- stanowisko pracy do spraw kadr i płac

KATARZYNA ZYZIK

II piętro - pokój nr 205

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 263
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl
 

REFERAT ORGANIZACYJNY

- stanowisko do spraw obsługi Rady Gminy, kultury i sportu oraz zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej


MAGDALENA KLIMCZAK


II piętro - pokój nr 205

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 263
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl
 

REFERAT ORGANIZACYJNY

- stanowisko pracy do spraw informatyki

JAROSŁAW ENGIEL


I piętro - pokój nr 108

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 228
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

 

KIEROWNIK REFERATU FINANSOWEGO - SKARBNIK GMINY

IWONA PAUL

II piętro - pokój nr 202

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 269
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl
 

REFERAT FINANSOWY

- stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej

ANETA SOBOCKA-GALA

II piętro - pokój nr 203

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 211
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

REFERAT FINANSOWY

- stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej

MAGDALENA MATAK

II piętro - pokój nr 203

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 211
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

REFERAT FINANSOWY

-pomoc administracyjna

LIDIA GALA

II piętro - pokój nr 203

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 211
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

REFERAT FINANSOWY

- stanowisko pracy do spraw księgowości budżetowej - dochody i kasa

BOŻENA SEWERYNEK

I piętro - pokój nr 105

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 224
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl
 

REFERAT FINANSOWY

- stanowisko pracy do spraw wymiaru podatków i opłat

ANNA SKALIK

I piętro - pokój nr 111

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 266
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

REFERAT FINANSOWY

- stanowisko do spraw księgowości podatkowej

MAGDALENA FILIPCZAK

I piętro - pokój nr 111

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 218
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl


 

KIEROWNIK URZĘDU STANU CYWILNEGO

BOŻENA STEFAŃSKA

I piętro - pokój nr 106

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 wew. 212
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

KIEROWNIK REFERATU KOMUNALNEGO, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

KATARZYNA MLICZEK

 

Słostowice 1A

tel. (+48) 604 793 966
e-mail: ug@gomunice.pl
 

REFERAT KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 

- stanowisko pracy do spraw planowania, zagospodarowania przestrzennego i ochrony środowiska

AGNIESZKA POPIOŁEK

I piętro - pokój nr 114

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 214
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

REFERAT KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 

- stanowisko pracy do spraw odpadów komunalnych i archiwizacji

EWA KUBICZ

I piętro - pokój nr 114

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 214
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

REFERAT KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 

- stanowisko pracy do sprawdziałalności gospodarczej, rolnictwa, łowiectwa oraz sprawozdawczości

KRZYSZTOF GABORSKI

I piętro - pokój nr 103

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 262
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

REFERAT KOMUNALNY, OCHRONY ŚRODOWISKA I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
 

- stanowisko pracy do spraw gospodarki wodno-ściekowej

JOANNA PAWLIKOWSKA

I piętro - pokój nr 104

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 213
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

- samodzielne stanowisko pracy do spraw inwestycji i drogownictwa oraz funduszu sołeckiego

WŁADYSŁAW RAK


I piętro - pokój nr 101

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 227
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

- samodzielne stanowisko pracy do spraw zamówień publicznych i pozyskiwania środków zewnętrznych

EMILIA MUCHA


I piętro - pokój nr 101

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 227
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68 e-mail: ug@gomunice.pl

 

- samodzielne stanowisko pracy do spraw promocji i współpracy z organizacjami pozarządowymi

BEATA BEZULSKA - OZGA

I piętro - pokój nr 106

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 212
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

- samodzielne stanowisko pracy do spraw gospodarki nieruchomościami, obrony przeciwpożarowej, obronności i wojskowości

IWONA BOGUSŁAWSKA


I piętro - pokój nr 114

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 220
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

KIEROWNIK ZESPOŁU DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEJ SZKÓŁ

ANNA WOLDON


II piętro - pokój nr 201

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 222
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEJ SZKÓŁ
 

- stanowisko pracy do spraw pomocy materialnej dla uczniów, kształcenia młodocianych i opieki nad dziećmi do lat 3
 

PAULINA BANOWSKA

II piętro - pokój nr 201

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 222
fax (+48) 44 684 24 85 w. 230, (+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEJ SZKÓŁ

- pomoc administracyjna


KATARZYNA ŁYŚ
II piętro - pokój nr 201

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 222
fax(+48) 44 684 24 85 w. 230,(+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

 

ZESPÓŁ DO SPRAW OBSŁUGI ADMINISTRACYJNO-FINANSOWEJ SZKÓŁ

- pomoc administracyjna

MAGDALENA SOWIŃSKA
II piętro - pokój nr 201

tel. (+48) 44 684 24 85, (+48) 44 685 02 45 w. 222
fax(+48) 44 684 24 85 w. 230,(+48) 44 684 24 68
e-mail: ug@gomunice.pl

Informacja wytworzona przez:
Anna Łuczak
email: luczaka@gomunice.pl
, w dniu:  25‑04‑2019 10:00:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Jarosław Engiel
email: admin.bip@gomunice.pl tel.:44 684 24 85 fax: 44 684 24 85 wew.230
, w dniu:  25‑04‑2019 10:00:00
Data ostatniej aktualizacji:
03‑02‑2020 15:29:12
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive